Acupunctuur

Als je door een website van een willekeurige Acupunctuur praktijk scrolt, dan lijkt Acupunctuur overal goed bij te helpen. Dit komt vooral door het holistisch karakter van Acupunctuur. In de aanpak richt Acupunctuur zich op onderliggende syndromen, niet zozeer op symptoombestrijding. Daarbij is de focus op het hele lichaam, in al zijn fysieke, emotionele, mentale, psychische & spirituele aspecten.

Lichamelijk onbegrepen klachten – SOLK

Dit geldt zeker bij onverklaarde buikpijn & darmklachten. Als het onrustig in je buik is, buikklachten hebt zoals een opgezette buik of rommelende darmen. dan weet je hoe het gedoe in je buik je energie wegtrekt. Weg scherpe blik, focus & concentratie. Hallo frustratie…

Buikpijn, darmklachten & spijsverteringsproblemen

Bij buikpijnspijsverteringsproblemen wordt al snel gedacht aan de darmen. Die werken niet goed, te snel of juist te traag. Wat extra vezels, probiotica en meer water drinken luidt vaak het ongevraagde advies.

Het probleem met dit soort adviezen is dat je darmen als geïsoleerd onderdeel worden gezien. Ze functioneren echter in samenspel met de andere organen. Voor een goede doorstroming van bloed & energie is het van belang dat deze uitwisseling in harmonie plaatsvindt.

 

Oorzaken buikpijn en spijsverteringsklachten

Het is goed te realiseren dat buikpijn en spijsverteringsproblemen verschillende oorzaken hebben. De darmen kunnen inderdaad een rol spelen. Maar er kan net zo goed een disharmonie van de milt, maag of lever aan ten grondslag liggen. Je kunt je voorstellen dat een effectieve behandeling afhankelijk is van de oorzaak.

Wanneer er een milt disharmonie aan je buikklachten ten grondslag ligt, dan helpt het nemen van extra vezels niet of nauwelijks. Het helpt in ieder geval niet bij het wegnemen van de oorzaak.

Acupunctuur – Chinese Geneeskunde

In de Acupunctuur wordt veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de hoofdklachten en andere klachten. Ook al lijken deze niet gerelateerd te zijn. 

 • Heb je snel blauwe plekken of ontsieren spataderen je benen?
 • Voelen je benen zwaar als je een trap op gaat?
 • Heb je weinig eetlust?
 • Ben je vaak moe?
 • Maak je je snel zorgen of ben je een piekeraar?

Deze klachten lijken misschien niets met elkaar van doen te hebben, vanuit een holistisch perspectief zijn ze gerelateerd. Het vormen allemaal belangrijke indicatoren die uiteindelijk naar de oorzaak wijzen. En daarmee naar de juiste behandeling.

Een heldere blik op functionele klachten 

In dit artikel neem in je mee in de achtergronden en de principes van Acupunctuur en de Chinese Geneeskunde. Het maakt duidelijk waarom het holistisch karakter uitermate geschikt is bij SOLK – Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Ontdek:

 • Wat Acupunctuur precies is
 • Hoe het past binnen de Chinese Geneeskunde
 • Het holistisch karakter van Acupunctuur
 • Praktische toepassing bij buikpijn & darmklachten
 • De rol van de Meridianen
 • Acupunctuur punten en naaldgebruik
 • Gebruikte diagnostische methoden
 • De Acupunctuur behandeling zelf
 • Mijn opleiding in Chinese Geneeskunde & Acupunctuur

Acupunctuur

Van alle disciplines van Chinese Geneeskunde is Acupunctuur verreweg de meest bekende, zeker hier in het Westen. In eerste door de goede resultaten die behaald worden met Acupunctuur bij pijnbestrijding. Nadien is het steeds duidelijker geworden dat Acupunctuur voor veel meer klachten succesvol ingezet kan worden. 

De WereldgezondheidsorganisatieWHO – stelde al in 1973 een lijst op met ziekten en aandoeningen die goed behandeld kunnen worden met Acupunctuur. Via deze link lees je er meer over. Naast het behalen van goede resultaten met Acupunctuur als behandeling op zich, werkt het eveneens heel mooi samen met & complementair aan reguliere medische behandelingen.

Bij Acupunctuur wordt gebruikt gemaakt van de subtiele energie in ons lichaam, Qi genaamd. In andere culturen is deze energie bekend als prana of ki. Deze levensenergie kan beïnvloed worden via het meridianen systeem. De meridianen kun je zien als rivieren die over het hele lichaam lopen, waarin de energie als motor voor de fysiologische functies van het lichaam stroomt.

Op verschillende plekken in dit rivierenlandschap van meridianen zijn specifieke punten waar de energie kan worden beïnvloedt. Dit wordt gedaan met acupunctuurnaalden. Deze naalden worden met zorg ingebracht in nauwkeurig gekozen acupunctuurpunten, afhankelijk van de klachten en de toestand van het lichaam. Acupunctuurnaalden zijn heel dun & voorzien van een coating, je voelt er doorgaans niets van. Uiteraard staat hygiëne voorop. De naalden zijn steriel en voor eenmalig gebruik. 

Ben je er nog niet helemaal gerust op? Verderop in dit artikel lees je meer over acupunctuurpunten, acupunctuurnaalden & naaldtechnieken.

Chinese Geneeskunde

Chinese Geneeskunde is een eeuwenoud systeem gebaseerd op natuurwetten. Vaak wordt het aangeduid als Traditionele Chinese GeneeskundeTCG– of als Traditional Chinese MedicineTCM.

Zelf gebruik ik de term ’traditioneel’ niet. Allereerst omdat het lijkt alsof er sprake is van één traditie. Dat is absoluut niet het geval. Er zijn minstens zoveel tradities als dat er streken in China zijn. Uiteraard altijd gebaseerd op een aantal fundamentele theorieën.

Bovendien is Chinese Geneeskunde volop in beweging. Er wordt veel onderzoek gedaan, nieuwe toepassingen ontdekt. Volop in ontwikkeling, niet statisch of traditioneel. Belangrijk, want we hebben nu met hele andere problemen te maken dan pakweg 3000 jaar geleden. Problematiek waarbij Chinese Geneeskunde en Acupunctuur nog steeds relevant zijn.

 

Fundamenten van Chinese Geneeskunde

Chinese Geneeskunde is gebouwd op een aantal grondbeginselen. Deze vinden hun herkomst in het Boeddhisme, Confucianisme en het Taoïsme. Een mooie weergave van een complexe werkelijkheid. Waarbij de mens een schakel vormt in het geheel van hemel & aarde. De mens staat niet los van de natuur & de omgeving maar is onderdeel van één geheel. Wanneer je niet bent opgegroeid in de Aziatische cultuur, lijken sommige dingen soms vreemd. Wanneer de praktische toepassing ervan duidelijk wordt, klinkt veel eigenlijk heel logisch. 

 

Het concept Yin – Yang

Het concept van Yin – Yang is waarschijnlijk het meest belangrijke en kenmerkende principe van Chinese Geneeskunde. Het is zowel een heel eenvoudig en enorm diepgaand begrip. De hele Chinese medische fysiologie, pathologie, diagnostiek en behandeling zijn uiteindelijk terug te brengen naar Yin – Yang.

Waar we in de Westerse logica dol zijn op tegenstellingen en contrasten, is de benadering vanuit het concept Yin – Yang totaal verschillend. Ook al vertegenwoordigen Yin – Yang tegengestelden, ze verenigen ook aanvullende kwaliteiten. Yin bevat het zaadje van Yang zodat transformatie over een weer mogelijk is.

Yin – Yang kun je het beste zien als twee fasen in een cyclische beweging, net als dag en nacht in elkaar overgaan. Ze zijn tegengesteld aan elkaar, ze transformeren in elkaar, er is onderlinge afhankelijk en er is een constante toestand van dynamisch evenwicht tussen de twee. Ook al zijn Yin – Yang tegengestelden, ze vormen een eenheid en zijn complementair. 

 

Vijf Elementen Theorie

Samen met het concept Yin – Yang is de Vijf Elementen theorie de basis van de Chinese medische theorie. De vijf elementen zijn:

 • Hout
 • Vuur
 • Aarde
 • Metaal
 • Water

Het beste kunnen de vijf elementen worden gezien als fasen, waarbij het ene element in een cyclische beweging overgaat in de volgende fase. De Vijf Elementen voeden & controleren elkaar, maar kunnen elkaar ook aanvallen of leegtrekken. Kennis hiervan is belangrijk bij het duiden van ziekte en disbalans. Deze moet altijd gezien en geïnterpreteerd worden in het licht van deze Vijf Elementen. Zo kan worden vast gesteld wat symptomen zijn en waar de onderliggende oorzaak kan liggen. Voor een effectieve behandeling is het belangrijk om goed te kunnen duiden welke klachten een uiting zijn en welke de bron.

 

Theorie van het Qi

In de Chinese Geneeskunde wordt de werking van lichaam & geest gezien als uitvloeisel van de interactie tussen vitale substanties. Dat klinkt natuurlijk super vaag, maar dit is waar het concept Qi een belangrijke rol speelt (andere vitale substanties zijn bijvoorbeeld bloed en de organische vloeistoffen van het lichaam).

Qi ligt ten grondslag aan alle verschijnselen in het universum. Dit komt door de continue samenkomst en dispersie van Qi, van materieel naar immaterieel. Qi is constant in beweging. Zoals er Qi in de natuur is, zo is er Qi in de mens. De theorie van Qi maakt duidelijk dat de mens niet los staat van de omgeving  Dit is een belangrijk element bij de bepaling van ziekte, diagnose & behandeling. 

Het Qi is de energie die zich zowel op het lichamelijke, emotionele, mentale, psychische en spirituele vlak uitdrukt. In gezonde toestand circuleert het Qi vrij door het hele lichaam. Bij een disbalans kan de energie bijvoorbeeld ongecontroleerd omhoog stijgen en zich uiten in rode ogen, hoofdpijn & duizeligheid. De energie kan ook stagneren, wat de bron is van vele pijnklachten

 

Theorie van de Interne Organen

De functies van de interne organen vormen de kern van de Chinese Medische theorie & fysiologie. Dit komt doordat de interne organen super mooi het Chinees Medisch standpunt van het lichaam als een geïntegreerd geheel weergeven. De eerder beschreven algemene principes van Yin-Yang, de Vijf Elementen en het Qi spelen hierbij allemaal een rol.

De theorie van de Interne Organen omvat de functionele relaties die alle lichaamsfuncties, emoties, mentale activiteiten, psychische processen, zintuigen en omgevingsinvloeden integreert. Het functioneren van het lichaam & de organen staat niet los van hoe je je voelt op emotioneel gebied. Bij sommige leidt emotionele stress tot obstipatie van de spanning, anderen moeten constant rennen naar de wc. De een krijgt geen hap door zijn keel, de andere slaat door in emotie eten. 

Het mooie aan Chinese Geneeskunde is dat door middel van de vragen in het intakegesprek, de pols- en tongdiagnose veel over de toestand van het lichaam duidelijk wordt. Het lichaam kan prima de huidige toestand weergeven, dit hoeft niet altijd vanuit het hoofd beredeneerd te worden. 

Het holistisch karakter van Acupunctuur

Een belangrijk element dat de basis vormt voor de Chinese Medische praktijk is dat alles als geïntegreerd geheel wordt gezien. Niet alleen is er aandacht voor de samenhang van alle onderdelen in het fysieke lichaam. Eveneens onderstreept het holistisch perspectief van Chinese Geneeskunde in het algemeen en Acupunctuur in het bijzonder het belang van aandacht voor je emotionele, mentale, psychische en spirituele gezondheid

Een laatste aspect dat het holistisch gedachtengoed onderstreept is dat niemand los staat van de omgeving. Er is een constante wisselwerking tussen jezelf en je omgeving. Dit kan de sfeer zijn waarin je verkeerd, je gevoel van veiligheid, het klimaat, het seizoen, vul zelf maar in. Wanneer je in contact staat met je lijf, dan werkt het als een antenne voor deze omgevingsfactoren. 

Acupunctuur bij buikpijn & darmklachten

Heb je last hebt van buikpijn, rommelende darmen, maagpijn, een opgezette buik, spastische darm, harde buik, obstipatie, diarree of andere spijsverteringsklachten? Grote kans dat deze klachten al langere tijd spelen. Natuurlijk hoop je dat het over gaat. Je hebt gas terug genomen, pakt bewuster je rust, hebt je voeding aangepast. Het helpt allemaal iets, maar echt geholpen ben je niet.

Misschien heb je zelfs al diverse onderzoeken ondergaan. Als daar al iets uitkomt, dan helpt het je niet echt verder. Logisch dat je op zoek gaat naar wat je wel kan helpen. Want met je klachten rond blijven lopen, dat wil je niet langer. Het kost je teveel, aan frustratie, aan energieverlies. Je maakt je ongerust over wat het kan zijn en waar het aan ligt.

 

Chinese geneeskunde en Acupunctuur zijn prima methoden om dergelijke klachten aan te pakken. Allereerst omdat we niet alleen naar je klachten kijken, maar ook onderzoeken wat de onderliggende redenen kunnen zijn. Dit vergt vaak wat speurwerk en trial & error omdat veel met elkaar samenhangt. Met een flinke dosis nieuwsgierigheid en een open mind komen we een heel eind. 

Holistisch perspectief bij onverklaarde buikklachten

De uitgebreide diagnostische methoden van Acupunctuur, waar je verderop in dit artikel meer over leest. geven ons de mogelijkheid op zoek te gaan naar de kern van je klachten. Want er zijn altijd meerdere aspecten die een rol spelen. Het ligt niet alleen aan de voeding, aan de emotionele spanningen of stress. Door de verschillende vormen van diagnose te combineren krijgen we een beeld van wat er aan de hand is en wat we daar aan kunnen doen. 

Vanuit de Chinese Geneeskunde is kortweg elke disharmonie een disbalans van Qi en de doorstroming van deze levensenergie. Acupunctuur. De behandeltechnieken van Acupunctuur, met het prikken van zorgvuldig geselecteerde acupunctuurpunten op meridianen, kunnen deze disbalans herstellen. Dit kan door een energie stagnatie op te heffen, door de energie te stimuleren, harmoniseren of sederen. Net wat er op dat moment nodig is om de balans terug te brengen.

De geselecteerde acupunctuurpunten tijdens de Acupunctuur sessie worden hierdoor op verschillende manieren gebruikt. Zo kan Acupunctuur worden ingezet om energie in beweging te zetten als er een gevoel van zwaarte is, de buik opgezet of hard is en er sprake is van pijnklachten. Wanneer de energie uit de bocht is gevlogen en zorgt zure oprispingen, pijnlijke rode ogen en hoofdpijn dan kan de energie gekalmeerd worden. Organen die een steuntje in de rug nodig hebben worden ondersteund door de energie te harmoniseren of te versterken.

Wanneer Qi en bloed weer circuleren, worden weefsels voorzien van verse energie en bloed voorzien van zuurstof en voedingstoffen. Bovendien worden afvalstoffen opgeruimd. Op deze manier kan je lichaam het evenwicht terug vinden. Hierdoor nemen pijnklachten af, komen fysiologische processen in balans en nemen vermoeidheidsklachten af.

De meridianen – een netwerk van energiebanen

Vanuit de visie van Chinese Geneeskunde is het dankzij de meridianen dat je als mens leeft en bestaat, dat ziekte ontstaat en dat je behandeld kunt worden en ziektes aangepakt kunnen worden.  Het is een heel netwerk van kanalen of vaten die meestal longitudinaal door het lichaam lopen op een relatief diep niveau en zich verbinden met de interne organen. 

Er zijn twaalf hoofdmeridianen, acht buitengewone meridianen, vijftien verbindingsmeridianen, twaalf tendinomusculaire meridianen en twaalf huidregio’s. Alleen de hoofdmeridianen, die corresponderen en verbinden met de organen, en twee van de buitengewone meridianen hebben eigen acupunctuurpunten. De overige meridianen kunnen alleen bereikt worden op bepaalde kruispunten met een andere meridianen. 

Functies van de meridianen

Door dit complexe netwerk van diverse soorten meridianen kunnen Qi & bloed het hele lichaam bereiken, waardoor het een geïntegreerd geheel wordt. Op deze manier worden alle organen, weefsels, lichaamsdelen en zintuigen gevoed, geactiveerd en verwarmd. De meridianen vormen een verbinding tussen de meridianen onderling, tussen de diepere lagen en de meer oppervlakkige lagen van het lichaam en tussen boven en beneden, links & rechts. 

In de Chinese Geneeskunde worden Wind, Vocht, Warmte, Koude, Droogte & Vuur als belangrijke ziekteverwekkers gezien. Je herkent het misschien wel, wanneer je op de tocht hebt gestaan en daar een stijve nek aan overhoudt. Wanneer je door een vochtige omgeving een schimmelinfectie krijgt of wanneer koude op je gewrichten slaat. De meridianen vervullen een belangrijke functie om het lichaam te beschermen tegen deze pathogene factoren. Ze vormen als het ware een barrière om te voorkomen dat de ziekteverwekker dieper het lichaam in kan dringen en ernstiger klachten kan veroorzaken.

Daarbij reageren de meridianen op disharmonie in het lichaam. Wanneer de meridiaan zelf is aangedaan kan dit bijvoorbeeld in lokale gevoeligheid, pijn of tintelingen resulteren. Het kan ook zijn dat een orgaan is aangedaan en dit zich in de corresponderende meridiaan manifesteert. In het traject van de meridiaan kan de disbalans ook zichtbaar worden door verkleuring, waarbij een rode kleur bijvoorbeeld wijst op warmte. Als je je een keer flink gestoten hebt of flink verstuikt, dan weet je hoe dit er uit ziet en voelt. 

Het netwerk van meridianen is dus uitermate geschikt om Qi aan het zieke gebied door te geven. Door gebruik van specifieke acupunctuurpunten en de stimulatie van de acupunctuurnaalden worden Qi en bloed in het hele traject van de meridiaan gereguleerd. Door deze circulatie kan herstel optreden en kan de acupunctuurbehandeling doeltreffend zijn.

Acupunctuurpunten en naaldgebruik

De acupunctuurpunten liggen op de twaalf hoofdmeridianen, waarvan elke gekoppeld is aan een bepaald orgaan, en twee van de acht bijzondere meridianen acupunctuurpunten. De meridianen liggen vrij diep in het lichaam, zeker omdat ze de organen van energie en bloed voorzien. De acupunctuurpunten zijn hier wat dieper gelegen. De meridianen hebben een oppervlakkiger verloop op de armen, benen en het hoofd. Deze punten zijn hierdoor makkelijker te bereiken. 

Op basis van je hoofdklacht, de informatie die je verstrekt en wat je lichaam vertelt in de pols- en tongdiagnose wordt de puntkeuzen bepaald. Er zijn meer dan 300 punten, dus keuze genoeg om een Acupunctuur behandeling effectief in te zetten. 

De punten hebben allemaal een eigen functie & toepassing. In combinatie met bepaalde andere punten wordt hun werking nog verder uitgebreid. Zo worden connecties gemaakt tussen de verschillende onderdelen van het lichaam, de weefsels, organen maar worden ook emotionele en mentale aspecten betrokken in de behandeling. Synergie in optima forma.

Naalden zijn niet ieders favoriet. Over het algemeen komt dit door injectienaalden. Deze zijn hol, omdat ze gebruikt worden om vloeistoffen in te spuiten of bloed af te nemen. Door deze holle structuur zijn ze dikker. Daarbij is geprikt worden in een ader niet fijn.

Acupunctuurnaalden zijn super dun & door een coating kunnen ze gemakkelijk ingebracht worden. Ze worden ingebracht in een acupunctuurpunt, een punt waar de energie stroomt en kan worden beïnvloed. Er wordt niet geprikt in een ader, al kan er wel eens een haarvaatje geraakt worden en een beetje bloed vrijkomen.

De naald kan door middel van bepaalde technieken ingezet worden, wat het effect van de naald beïnvloedt. Het kan op de ademhaling ingezet en uitgehaald worden. Het kan snel worden ingebracht of uitgehaald of juist langzaam. Wanneer de naald is ingebracht kan deze geroteerd worden. Al naar gelang de behoefte en het doel van de Acupunctuur behandeling.

Dit maakt duidelijk hoe divers de inzet is van de technieken van Acupunctuur en de veelzijdigheid van deze behandelingsmethode van de Chinese Geneeskunde

Gebruikte diagnostische methoden

Het stellen van de juiste diagnose is natuurlijk ontzettend belangrijk. Waar komen de klachten vandaan, wat zit er achter die symptomen die je blijven plagen?

Het is al eerder genoemd. In de Chinese Geneeskunde in het algemeen en Acupunctuur in het bijzonder gaat de aanpak van de onderliggende oorzaak boven symptoombestrijding. Hiervoor is zorgvuldigheid van belang, vandaar dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende diagnostische methoden. Om de klachten op verschillende manieren in kaart te brengen en te duiden.

 

Over diagnostiek in Chinese Geneeskunde zijn enorm dikke pillen geschreven, hier wil ik het kort houden en je toch inzicht geven in de waarde van de verschillende diagnostische methoden die ook bij Acupunctuur worden ingezet. De waarde van Chinese Geneeskunde ligt, naast theoretische grondbeginselen die een belangrijk fundament vormen, in de diverse manieren voor diagnostiek.

 

Diagnostiek door observatie

Bij diagnostiek door observatie is er aandacht voor hoe iemand de praktijk binnenloopt, de lichaamshouding & uitstraling. Wanneer iemand gebukt gaat onder een lading stress of vermoeid is, dan is dit doorgaans snel zichtbaar. Verder laten de gezondheid van de haren, de huid, de tanden en de nagels veel zien over waar klachten zich voordoen en vandaan komen. Wanneer de huid onder de ogen gezwollen is dan heeft dit te maken met een Milt probleem, wanneer er blauw/zwarte kringen onder de ogen zitten dan is de Nier energie uit balans. Ook wanneer er sprake is van eczeem of pigmentvlekken, dan zegt de locatie ervan iets over de onderliggende problemen ervan.

 

Tongdiagnostiek

We zijn over het algemeen niet zo gewend om te kijken naar onze tong, maar als je er eens op let dan merk je dat je tong er gedurende de dag en de week op verschillende momenten anders uit ziet. Bij de tongdiagnose zoals gebruikt bij Acupunctuur wordt gekeken naar de vorm van de tong, dikte, kleur, structuur en het tongbeslag. Verder is van belang hoe de tong wordt uitgestoken, heel ver of juist niet, recht of schuin en of de tong al dan niet trilt. De locatie van opvallend items, zoals rode puntjes, scheurtjes of tandafdrukken zeggen iets over de energetische toestand van bepaalde organen. Als een landkaart hebben zij allemaal een eigen plekje op de tong. 

 

Diagnostiek door ondervraging

Diagnostiek door ondervraging vormt de kern van de diagnosestelling in de Acupunctuur. Door middel van een diversiteit aan vragen wordt informatie verkregen over de ervaren klachten en iemands algehele toestand. Het gaat daarbij niet alleen om wat iemand vertelt, de manier waarop iemand spreekt is eveneens een belangrijk diagnostisch teken dat de toestand van de fysieke, emotionele & mentale gezondheid weerspiegelt.

 

Polsdiagnostiek

Een essentieel onderdeel van de diagnostiek, niet te min de moeilijkste van de diagnostiek in de Chinese Geneeskunde & Acupunctuur. Het is complex, vraagt diepgaand begrip en grote vaardigheid. Wat wordt gevoeld is de pulsatie van het Qi door de circulatie van het bloed. Het is het Qi dat het bloed door te bloedvaten voortbeweegt. De pols is verdeeld in negen regio’s en drie zones, gerelateerd aan verschillende lichaamsgebieden en organen. De pulsatie van de pols, de kracht, snelheid, het ritme en de plek waar dit gevoeld worden zeggen allemaal iets over de toestand van het lichaam.

Er zijn nog allerlei afgeleide methoden zoals gezichtsdiagnostiek en oogdiagnostiek, waarbij deze als een soort landkaart in verschillende delen zijn opgedeeld die gerelateerd zijn aan de diverse organen. Ik kan er nog uren over vertellen, maar zal je dat besparen. Snel door naar wat een acupunctuurbehandeling nu precies inhoud. 

De Acupunctuur behandeling zelf 

Tijdens de Acupunctuur behandeling lig je comfortabel op de behandeltafel. Naar aanleiding van de intake, pols- & tongdiagnose worden punten bepaald die centraal staan in de betreffende behandeling. Doorgaans combineer ik de Acupunctuur behandeling met Chi Nei Tsang buikmassage therapie

Dit betekent dat uit de totale keuze van mogelijke acupunctuurpunten met name gekozen wordt voor punten op het onderbeen, de voet, onderarm, hand en het hoofd. Deze worden zorgvuldig ingebracht op de juiste plek om het Qi te beïnvloeden. Op deze manier kunnen de naalden hun werk doen terwijl de buik aandacht krijgt door de therapeutische buikmassage

Zoals je misschien al hierboven hebt gelezen zijn de gebruikte acupunctuurnaalden super dun, steriel en voor eenmalig gebruik. Uiteraard vraag ik altijd feedback van degene die de naalden ingebracht krijgt. Wanneer iets niet goed voelt, dan wordt de acupunctuurnaald iets verplaatst of verwijderd. Comfort & je op je gemak voelen staan altijd bovenaan. 

Mijn opleiding in Chinese Geneeskunde & Acupunctuur

Chinese Geneeskunde en Acupunctuur waren al een paar keer op mijn pad gekomen. Het trok me aan maar leek me ook ingewikkeld. De klik kwam uiteindelijk terwijl ik in Thailand woonde, op een tropisch eiland in de jungle. Ik werkte als Health Manager in een Detox & Yoga retreat centre op Koh Pha Ngan. Tijdens een gesprek viel her kwartje opeens op de juiste plek.

Een aantal maanden daarna vertrok ik naar Amsterdam en schreef mij in voor de opleiding bij Shenzhou University. In een intensief eerste jaar leerde ik de grondbeginselen van de Chinese Geneeskunde. De geschiedenis, een stukje cultuur & de belangrijkste Chinees medische theorieën, uitgangspunten en principes. Daarnaast was er veel ruimte voor praktijk om te oefenen.

 

De twee jaren daarna stonden in het teken van Acupunctuur. Het toepassen van de grondbeginselen van Chinese Geneeskunde door middel van Acupunctuur. Dit bracht inzichten, in zowel de klassieke methoden als de moderne ontwikkelingen & relevantie. 

Want de eeuwenoude inzichten van Chinese Geneeskunde zijn nog steeds heel praktisch toepasbaar. Ook als je in de vijfde versnelling leeft in onze snelle maatschappij en met name tijd doorbrengt in je hoofd.

De opleiding Chinese GeneeskundeAcupunctuur heb ik cum laude afgesloten waarna ik Acupunctuur heb geïntegreerd in mijn praktijk. Het vormt namelijk een super mooie aanvulling op Chi Nei Tsang buikmassage therapie en voeding & leefstijl coaching. Net zoals in ons lichaam alles met elkaar samenhangt, zo is een holistisch geïntegreerd perspectief voor de aanpak van klachten ook belangrijk. 

Misschien heb je het gemerkt. Je voeding aanpassen heeft een stukje geholpen, yoga & meditatie helpen je maar toch blijven bepaalde klachten aanwezig. Het zijn allemaal puzzelstukjes die je uiteindelijk helpen op weg naar het aanpakken van je buikpijn & darmklachten. Chi Nei Tsang buikmassage werkt enorm verlichtend door de buik te ontspannen zodat het weer kan gaan stromen. Dit zorgt ervoor dat het ruimer & lichter voelt, meer ontspannen & open, en je buik niet meer constant de aandacht trekt.

Ter afsluiting

Ben je op zoek bent naar een manier om met je buikklachten om te gaan & sta je open voor een uitstapje naar de complementaire zorg?

Chi Nei Tsang buikmassage therapie in combinatie met Acupunctuur is zeker het overwegen waard als je nieuwsgierig bent, graag nieuwe dingen ontdekt en open staat voor een andere kijk op je klachten. Ben je benieuwd wat het jou kan brengen? Ontdek het door een gratis consult te plannen, ik vertel je er graag meer over.