Holistische visie

Een holistische visie vormt het fundament van Prana Productions en de basis voor elke vorm van dienstverlening en activiteiten die daaruit voort vloeien. Kenmerkend voor de holistische zienswijze is dat niets op zich staat, alles is met elkaar verbonden en moet in het geheel worden gezien. Het besef dat alles onderdeel is van een groter geheel, maakt het zien van samenhang enorm belangrijk.

De term holistisch komt van holisme dat is afgeleid van het Griekse woord Holon: geheel, allesomvattend. Bij vele complementaire geneeswijzen is holisme het leidend principe. Iedereen is uniek, met specifieke kenmerken en eigen behoeften. Er wordt naar ieder persoon als geheel gekeken, niet alleen naar symptomen, klachten of die delen waar disbalans is. Voorbeelden van holistische geneeswijzen & therapieën zijn Ayurveda en Traditionele Chinese Geneeskunde.

 

Holistische benadering

Vaak wordt in een holistische benadering de nadruk gelegd op:

  • fysieke samenhang van ervaren klachten.
  • samenhang van fysieke klachten met psychische, mentale en emotionele gezondheid.

Ook bij alle dienstverlening van Prana Productions wordt deze holistische benadering gevolgd en vertaald in een holistische aanpak & werkwijze. Er wordt echter nog een stap verder gegaan omdat wij als mens niet los staan van onze omgeving en andere contextuele factoren van het leven die van invloed zijn op ons welzijn.

Aan holistische visie wordt hierdoor nog breder invulling gegeven. De 8 dimensies van Holistic Health die voor deze context het uitgangspunt vormen zijn ontleend aan de Wellness Wheel, van de University of New Hampsphire. Per dimensie is overzichtelijk aangegeven wat het inhoud en hieruit kun je de relevantie opmaken voor jouw algehele gezondheid & gevoel van welzijn.

Holistische werkwijze

Praktisch gezien wordt de holistische benadering vertaald in de holistische aanpak & werkwijze van Prana Productions die naar voren komt in elk holistisch consult, behandeling, workshop en retreat:

  • door de zorgvuldige manier waarop het voortraject wordt doorlopen & de intake wordt gedaan en aan de hand waarvan een op jouw toegesneden vervolgtraject wordt samengesteld
  • tijdens de behandeling, workshop, retreat & het consult zelf, door altijd jouw specifieke vragen, je eigenheid en de situatie van dat moment als uitgangspunt te nemen
  • door de aandacht voor nazorg, waarbij je adviezen, aanbevelingen, tips & tools ontvangt waarmee je zelf aan de slag kunt en je heft met betrekking tot jouw gezondheid nog steviger in eigen hand kunt nemen.

 

Wil je meer weten over holistische gezondheid, de achterliggende redenen waarom je wellicht bepaalde klachten ervaart die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken lijken te hebben of waar je nergens mee terecht kunt? Lees dan verder in dit artikel (link under reconstruction)

Regelmatig worden workshops georganiseerd die ingaan op de Wellness Wheel, de 8 dimensies van wellness, de samenhang en de manier waarop je deze kunt gebruiken om je gezondheid, vitaliteit & welzijn een boost te geven. Like & follow de Facebookpagina van Prana Productions @soulfulsurrender en je blijft op de hoogte van interessante wetenswaardigheden, leuke nieuwtjes, alle activiteiten & events.