Disclaimer website

Ik vertrouw er op dat jij als gebruiker van deze website zelf verstandige en verantwoordelijke keuzes maakt in het kader van je eigen gezondheid, welzijn en levensgeluk.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites www.cosmic-chi.nl, www.cosmic-chi.com, en www.chi-nei-tsang.eu.

Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaar jij je akkoord met de toepassing van de inhoud van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze websites en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de websites www.cosmic-chi.nl, www.cosmic-chi.com en www.chi-nei-tsang.eu.

Als gebruiker van deze websites ben je zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie op de websites alsmede voor het gebruik van die informatie. Je kunt als gebruiker van de websites geen rechten ontlenen aan de informatie op de websites.

Hoewel ik met Cosmic Chi uiterste zorgvuldigheid in acht neem bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ik niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Cosmic Chi garandeert evenmin dat de websites foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Cosmic Chi wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze websites uitdrukkelijk van de hand.

Deze websites en de verstrekte informatie zijn geenszins vervanging van een gekwalificeerd arts, specialist of therapeut. Cosmic Chi raadt je altijd aan een gekwalificeerde arts, specialist of therapeut te raadplegen als je medische problemen en/of gezondheidsklachten hebt. De informatie en adviezen op deze websites zijn niet ter vervanging van medisch advies, niet ter vervanging van medicijnen en niet ter vervanging van het advies van een huisarts of andere deskundigen.

Het toepassen van de informatie en adviezen op deze websites is volledig op eigen risico en voor verantwoordelijkheid van de gebruiker. Cosmic Chi, Willie Meester en overige betrokkenen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de informatie en adviezen gegeven op deze websites.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Cosmic Chi links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Cosmic Chi wordt aanbevolen of ondersteund.

Cosmic Chi aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Cosmic Chi niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

Cosmic Chi behoudt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.