De Chakra Balans Kristal Therapie is een diepgaande energetische therapie. De holistische therapie is gericht op de 7 hoofd chakra’s van onze energetische blauwdruk, plus de Soul Star & Earth Star. De laatste twee zijn transpersoonlijke energie centra. Deze overstijgen het persoonlijke en hebben te maken met gezamenlijke kenmerken van de plek waar je opgroeide bijvoorbeeld. Wat daar is opgeslagen kan een behoorlijke stempel drukken op jou en je leven.

Door het gebruik van diverse kristallen worden blokkades opgeheven, oud zeer losgelaten, de doorstroming van energie gestimuleerd en de natuurlijke balans & harmonie hersteld. De kwaliteiten en kenmerken van de verschillende kristallen ondersteunen en versterken dit energetisch proces.

Een Lemurische Laser Kristal wordt gebruikt als pendel voor directe inwerking op de chakra’s en is een prachtige instrumenten tijdens deze energetische therapie om:

  • Blokkades te doorbreken
  • Energieën te verwijderen die niet bij je horen
  • Ongewenste denk- & gedragspatronen te doorbreken
  • Chakra’s te reinigen
  • Balans te herstellen
  • Inzichten en leerprocessen te stimuleren
  • Transformatie te bevorderen

Bergkristal, Moldavite, Aventurijn, Calciet & Jade werken ondersteunend aan het proces dat gang komt door Chakra Kristal Therapie, elk met hun eigen bijzondere, liefdevolle eigenschappen & werking. Wil je graag meer weten over de betekenis & uitwerking van deze kristallen, klik dan hier.

Chakra Balans Kristal Therapie behandeling

Bij deze holistische therapievorm lig je comfortabel en geheel gekleed op de behandeltafel, alleen je schoenen, sieraden, horloge, bril, riem en dergelijke wordt gevraagd af te doen.